Kontaktujte nás pre bližšie infromácie.

PERSONÁLNY MARKETING A BRAND MARKETING

Oslovte študentov efektívnym spôsobom na netradičnom médiu s prepojením tradičnej tlače určenej študentom vysokých škôl. 

Začnite inzerovať v učebných materiáloch študentov. Máte na výber medzi rôznymi formátmi reklamy. 

NETRADIČNÉ MÉDIUM

Inovatívne médium novodobého marketingu pre študentov na vysokých školách. Študent vníma vašu reklamu v procese memorizácie, pri ktorej nezapája svoje selektívne procesy. 

Reklama v učebných materiáloch má pozitívny vplyv na študenta, pretože mu je poskytnutá pridaná hodnota.

EFEKTÍVNA
MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Študent číta priemernú stranu učebných materiálov 6 minút. Vaša reklama je vnímaná periférnym videním najprv pasívne a následne po dočítaní strany aktívne. 

Študenti môžu s vašou reklamou interagovať za pomoci unikátnych kódov alebo QR kódov priamo v reklamnom priestore. 

BOJ O TALENTY

V dnešne dobe sa na Slovensku nachádza veľa šikovných študentov, ktorí čakajú na objavenie. Každý jeden študent má potenciál stať sa vašou konkurenčnou výhodou spoločnosti. 

Pomôžeme vám v presnom zacielení segmentu, ktorý si želáte.

BANNER

Reklamný prúžok, ktorý je umiestnený priamo pod textom, aktívne, ale aj pasívne vnímaný.


Rozmer: 195 x 40 mm

Formát: JPG/PNG/JPG

Cena: na vyžiadanie (záleží od kvóty)

CELÁ STRANA

Použite v svojom marketingovo pláne celú stranu reklamy pre upútanie študentovej pozornosti.


Rozmer: 195 x 285 mm

Formát: JPG/PNG/JPG

Cena: na vyžiadanie (záleží od kvóty)

Voucher

Forma reklamy, ktorá je bez zacielenia. Maximálny počet voucherov na jednej stránke je 5.

 

Rozmer: 195 x 40 mm

Formát: JPG/PNG/JPG

Cena: na vyžiadanie (záleží od kvóty)

1/2 STRANY

Predná strana skrípt je vidieť ako prvá a je stále na očiach. Prispôsobiteľná pre viac obsahu.

 

Rozmer: 195 x 150 mm

Formát: JPG/PNG/JPG

Cena: na vyžiadanie (záleží od kvóty)

Výhody oproti tradičným médiám

V pribehu dňa sme konfrontovaní s okolo 5 000 reklamami denne, avšak pri tradičných médiách je hodnota pre zákazníka nulová. Komunikácia k zákazníkovu po väčšine jednosmerná, je naň vyvíjaný tlak zo strany spoločnosti a pritom sú konverzie na minimálnej úrovni. 

Klient hľadá poväčšine kvalitný a originálny obsah, ktorý je preň potrebný, relevantný a hodnotný. Tradičná reklama zasahuje aj ľudí, pre ktorých je reklama irelevantná, t. j. zadávateľ zbytočne platí za oslovenie nesprávnej cieľovej skupiny, poprípade aj tej správnej, ale v nevhodnom čase.

DLHODOBÝ VPLYV
REKLAMY

Keďže sa študent učí priebežne celý semester z učebných materiálov,  vzniká dlhodobý vplyv reklamy. Študenti si otvorí v priemere 3,75x svoje učebné materiály a 2,25x ich dočíta celé.

Aktuálne žijeme vo svete svete presýteným reklamou. Súčastný marketing sa dostáva do krízy. Reklama na sociálnych sieťach je častokrát blokovaná Ad-Block-om. Denne sa stretávame s približne 5000 reklamami, ktoré už skôr ľudia prestali vnímať.

Marketing v IVEX printe má dlhodobý vplyv, pretože študent vníma vašu reklamu, či už pasívne alebo aktívne, keďže na každej stránke strávi približne 6 minút čítaním obsahu. 

fkjds

SPRÁVA Z KAMPANÍ

Naša správa z kampaní vám pomôže pri tvorbe marketingovej stratégie a získate podrobné inofrmácie o výkonnosti. Po každe marketingovej kampani vám poskytneme podrobnú analýzu a vyhodnotenie vašej kampane.

PRESNÉ ZACIELENIE

Databáza študentov vám pomôže k personalizovanej reklame na váš produkt, alebo služby. Dokážeme segmentovať študentov podľa školy, fakulty, odboru a ročníka. 

Vy si vyberiete na koho chcete cieliť, my oslovíme tých správnych študentov.

Navrhneme vám marketingovú
stratégiu namieru

IVEX print
Based in Bratislava
- Since 2019 -

×
×

Cart