fbpx

Preferencie študentov

v nákupnom procese.

Je potrebné hľadieť na vysokoškolských študentov ako na zákazníkov, ktorým organizácie prinášajú hodnoty a uspokojujú ich potreby. Vzťah študenta s produktom je na úrovni interakcie medzi produktom – spotrebiteľom a kúpa – používanie. Pozrite sa s nami na preferencie študentov.

Tento vzťah sa nedá definovať normou všeobecného marketingového vzťahu. Preferencie študentov pri nákupe sú špecifické. Vysokoškolský študent ako spotrebiteľ je v najväčšej miere ovplyvnený cenou pri výbere produktu, následne dbá na hodnotu, ktorú mu produkt prinesie a kvalitu produktu. Študent málokedy zvažuje environmentálnu stránku produktu na úkor vyššej ceny. Produkt sa tým stáva menej atraktívny. Na druhej strane, najmenej dbá na značku.

Pri rozhodovaní o kúpe produktov si najskôr zaobstará produkt, ktorý mu je odporučený od známeho. Je teda ovplyvniteľný preferenciami študentov zo svojho okolia. Prípadne si spraví vlastný rešerš na internete, na ktorom vyhľadáva skúsenosti iných ľudí s produktom. Siahajú tiež po vyhľadávaní produktov na internetovom portály Heuréka. Dôležitý je fakt, že študenti sa nerozhodujú na základe reklamy, ktorú vnímajú skôr ako nevhodnú. Ale ovplyvňujú ich v poznaní určitých produktov.

Interpretácia

výsledkov dotazníka o preferenciách študentov.

Počas zhromažďovania údajov sa podarilo nazbierať 690 výsledkov od respondentov, z ktorých bolo 396 validných. Celkový počet vysokoškolských študentov v Slovenskej republike činí 136 889, to znamená, že jeden respondent reprezentuje 345 študentov.  

Charakteristika

výberového vzorku.

ivexprint graf
Plat študentov Ivexprint

Konkrétne

vlastnosti produktov podľa preferencií študentov.

produkty ivexprint

Medzi najdôležitejšie preferencie študentov patrí hodnota, ktorú by im mal produkt priniesť. Tento fakt je pochopiteľný, keďže hodnotu možno charakterizovať ako potrebu, ktorú si chce spotrebiteľ zaobstaraním produktu uspokojiť. Medzi dôležité preferencie študentov patrí cena, kvalita produktu a dizajn.

Medzi obomi pohlaviami neexistujú žiadne signifikantné rozdiely, ktoré kladú do popredia pri motivácii určitej charakterovej vlastnosti. Medzi najväčšie zaznamenané rozdiely patrí vizuálna stránka produktu, pri ktorej uviedlo tento fakt 143 (72%), mužov a 168 (77%) žien. Analýza ukázala, že ženy sú viac environmentálne založené než muži, v 116 (68%) prípadoch zaznamenali, že je pre nich táto stránka dôležitá a skôr dôležitá, naopak muži v 92 (52%) prípadoch.

online tlač

Z tabuľky je zrejmé, že s klesajúcou mierou priemernej čistej mesačnej mzdy stúpa dôležitosť ceny produktov. Aspekt najmenej dôležitej ceny produktov je u respondentov s mesačnými príjmami viac ako 1050 €, pričom najdôležitejší aspekt ceny je u respondentov, ktorých mesačná mzda nedosahuje 300 €.

S kvalitou produktov sa racionálne zvyšuje ich cena. Tento aspekt sa odráža aj na motivácii jednotlivých respondentov. Je možné pozorovať trend, pri ktorom opýtaní, s vyššími mesačnými príjmami, si vo väčšej miere potrpia na kvalitu výrobkov. Neprekáža im priplatiť si za hodnotu. Menej majetní respondenti musia oželieť kvalitu, aby sa zmestili do rozpočtu. Bola zaznamenaná anomália pri čistom mesačnom príjme 451 – 600 €. Títo respondenti dosiahli najvyššiu priemernú známku – 3,72 s pomerne malým 0,20 rozptylom. Rozdiel medzi najviac a najmenej zarábajúcimi je 0,20 bodu.

Čo sa týka značky je možné sledovať podobný scenár ako pri kvalite produktov. Respondenti s vyšším disponibilným príjmom dbajú viac na značku, počiatočný priemerný stav bol zaznamenaný na úrovni 3,15. Možno pozorovať v tabuľke postupný regres s dnom na úrovni 2,21 bodu a 601 – 750 € priemernej mzdy, nasleduje pomalý vzostup po úroveň 301 – 450 € s hodnotami 2,65 a následne znovu padajú na úroveň 2,56.

produkt ivexprint pre študentov

Pri predstave, že všetky služby by boli spoplatnené, môžeme konštatovať, že vysokoškolskí študenti majú najväčšiu motiváciu zaobstarať si vyhľadávač od Google, ktorý by využilo 140 respondentov (35 %) a sociálnu sieť Facebook 94 (24 %). Profesijná sociálna LinkedIn bola pre nulový záujem respondentov vyradená z grafu a bližšieho skúmania.

Viac informácií

o projekte IVEX print.

Zacieľte podľa univerzity, fakulty, predmetu alebo pohlavia, aby ste minimalizovali finančné plýtvanie. 
Priemerný študent si otvorí svoje materiály 5x týždenne. 
Vaše reklamy financujú dôležitú súčasť života študentov. 
Každý jeden študent má potenciál stať sa konkurenčnou výhodou vašej organizácie.

dokumenty bratislava tlač

Partneri

spolupracujúci s IVEX print.

Ivexprint referencia online tlač
tlač dokumentov online
tlač dokumentov online
Referencia Onlinetlač
partner ivexprint
referencia online tlač