Cielený marketing

podľa výberu fakulty

Zacieľte podľa univerzity, fakulty, predmetu alebo pohlavia, aby ste minimalizovali finančné plýtvanie. 
Priemerný študent si otvorí svoje materiály 5x týždenne. 
Vaše reklamy financujú dôležitú súčasť života študentov. 
Každý jeden študent má potenciál stať sa konkurenčnou výhodou vašej organizácie.

Možnosti inzercie

z viacerých alternatív cielenia

Oslovte študentov efektívnym spôsobom na edukačnom médiu s prepojením tradičnej tlače určenej vysokoškolským študentom.
Či už sa jedná o značku zamestnávateľa alebo produktový marketing, pomôžeme vám spojiť sa s mladou cieľovou skupinou a umiestniť vašu značku do každodennej reality akademikov.

Banner

Vnímaný po celú dobu štúdia strany aktívne a pasívne.

Predná strana

Je vidieť po celý čas a je stále na očiach verejnosti.

Jednostranný

Efektívne upútanie študentovej pozornosti.

Vouchery

Chceli by ste poskytnúť študentom zľavy?

Výhody

ktoré prináša náš produkt

Správa z kampaní

pre efektívny rozbor

Naša správa z marketingovej kampane vám podrobne ukáže, ktorí študenti boli zasiahnutí vašou marketingovou kampaňou. V správe dostanete podrobný rozbor, ktorý zahrňuje rozdelenie študentov podľa univerzity, fakulty, ročníka, pohlavia a geografickej polohy. Vďaka tejto prehľadnej štatistike budete mať možnosť si lepšie predstaviť, ktorí študenti boli najviac zasiahnutí.

Dlhodobý vplyv

kampane s pozitívnym dopadom

Prostriedky, ktoré využijete na vašu marketingovú kampaň budú v obehu ďaleko dlhšie než si zaplatíte. Študenti si často medzi sebou vymieňajú alebo posúvajú dokumenty. To v praxi znamená, že dosah na študentov bude ďaleko väčší.
Vplyv vašej marketingovej kampane bude mať taktiež pridanú hodnotu. Študent bude vnímať reklamu spoločnosti ďaleko pozitívnejšie než cez iné médium, pretože vďaka vašej kampani má možnosť prístupu ku kvalitnému a priebežnému vzdelaniu.

Efektívne minuté

prostriedky na marketing

Vaša marketingová kampaň umožňujem študentov tlačiť lacnejšie než konkurencia a vyučujúcim budú alokované finančné prostriedky v závislosti od využívania jeho materiálov. Tým pádom, vaša marketingová kampaň dokáže priamo podporiť ako študentov, či vyučujúcich tak aj celý edukačný proces budúcich potencionálnych ľudských zdrojov, pre vašu spoločnosť.

Partneri

spolupracujúci s nami