Cielený marketing

podľa výberu fakulty

Ponúkame vám možnosť osloviť a zaujať študentov cielenou reklamou podľa univerzity, fakulty, predmetu alebo pohlavia. Reklama bude súčasťou ich študijných materiálov z našej online tlače. Priemerný študent si otvorí svoje materiály 5x týždenne. Výhoda pre vás – nižšie náklady na marketing.

Vaše reklamy financujú dôležitú súčasť života študentov.

Každý jeden študent má potenciál stať sa konkurenčnou výhodou vašej organizácie.

 

dokumenty bratislava tlač

Možnosti inzercie

podľa cielenia

Oslovte študentov efektívnym spôsobom na edukačnom médiu. Vytlačené materiály študenti zaručene otvoria a neskončia v koši, ako mnohé formy reklamy.

Či už sa jedná o značku zamestnávateľa alebo produktový marketing, pomôžeme vám spojiť sa s mladou cieľovou skupinou a umiestniť vašu značku do každodennej reality akademikov.

Banner

Vnímaný po celú dobu štúdia strany aktívne a pasívne.

Predná strana

Púta pozornosť okolia. Predná strana je ľahko zapamätateľná ako obal knihy.

Jednostranný

Efektívne upútanie pozornosti študenta počas listovania v materiáloch.

Vouchery

Mladí reagujú na zľavy a výhody pozitívne.

Výhody,

ktoré prinášame

Report výsledkov

z vašich kampaní

Naša správa z marketingovej kampane vám podrobne ukáže, na ktorých študentov pôsobila vaša marketingová kampaň pozitívne. Vďaka online tlači máme k dispozícii údaje, ktoré sú pre vaše podnikanie veľmi cenné. V správe dostanete podrobný rozbor, ktorý zahrňuje rozdelenie študentov podľa univerzity, fakulty, ročníka, pohlavia a geografickej polohy. Vďaka prehľadnej analýze budete mať možnosť si lepšie predstaviť, ktorí študenti na reklamu zareagovali.

Dlhodobý vplyv

kampane s pozitívnym dopadom

Prostriedky, ktoré využijete na vašu marketingovú kampaň budú v obehu ďaleko dlhšie než si zaplatíte. Online tlač na jeden dokument študenti využijú len raz, no tlačený dokument používajú dlhú dobu. Študenti si často medzi sebou vymieňajú alebo posúvajú materiály. To v praxi znamená, že dosah na študentov bude ďaleko väčší.

Vaša marketingová kampaň má pridanú hodnotu. Študent vníma reklamu spoločnosti ďaleko pozitívnejšie, ako cez iné médium, pretože vďaka vašej kampani má možnosť prístupu ku kvalitnému a priebežnému vzdelaniu.

Efektívne investované

prostriedky na marketing

Vaša marketingová kampaň umožňuje študentom tlačiť lacnejšie než konkurencia a vyučujúcim pomáha alokovať finančné prostriedky v závislosti od využívania jeho materiálov. Kampaň dokáže priamo podporiť študentov i vyučujúcich. Ovplyvníte celý edukačný proces a prispejete k lepšej vzdelanosti študentov. Pre vás investícia, ktorá vám môže v budúcnosti priniesť nového kvalitného zamestnanca.

Partneri,

ktorí s nami spolupracujú

Ivexprint referencia online tlač
tlač dokumentov online
tlač dokumentov online
Referencia Onlinetlač
partner ivexprint
referencia online tlač

Máte záujem o spoluprácu s nami?

Napíšte nám.
Budeme sa snažiť vám odpísať v priebehu dňa.