fbpx
tím ivexprint
tlač dokumentov Bratislava

Dúfam, že si užiješ čítanie tohto blog.

Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o novom projekte online knižnice klik sem.

Mäkké zručnosti nadobudnuté počas vysokej školy

Mäkké zručnosti sú netechnické zručnosti, ktoré súviasia s tým, ako pracuješ. Zahŕňajú to, ako komunikuješ so spolužiakmi a učiteľmi, ako riešiš problémy a ako riadiš svoju prácu.

Súvisia s tým, ako pracuješ. Medzi mäkké zručnosti patria okrem iného medziľudské schopnosti, komunikačné schopnosti, schopnosť počúvať, riadenia času a empatia.

Vďaka kvalitného obsadenia mäkkých zručností môžeš byť úspešnejší v práci a v škole. Náborový pracovníci zvyčajne hľadajú uchádzačov práve s týmto typom zručnosti, pretože je následne jednoduchšie stavať ďalší personálny a kariérny rast v spoločnosti. Môžeš mať geniálne zvládnuté technické zručnosti špecifické pre danú prácu, ale ak si nedokážeš riadiť svoj čas alebo pracovať v tíme, nemusíš byť úspešný na pracovisku.

Ako fungujú mäkké zručnosti

Každá práca si v nejakej podobe a stupni vyžaduje spoluprácu v kolektíve. Koniec koncov, mäkké zručnosti ti určite pomôžu ľahšie sa adaptovať na pracovné prostredie a byť agílnejší v riešení problémov.

Ďalším dôvodom, prečo manažéri najímajú uchádzačov s mäkkými zručnosťami je, že mäkké zručnosti sú prenosné zručnosti, ktoré je možné použiť bez ohľadu na zamestnanie osoby.

soft skills získane na vysokej škole

Typy soft skills

Soft skills zahŕňajú osobné atribúty, osobnostné vlastnosti a komunikačné schopnosti potrebné pre úspech v zamestnaní. Charakteristickou črtou je človek intrigujúci vo svojich vzťahoch s ostatnými.

Medzi mäkké zručnosti patrí:

  • Prispôsobivosť
  • Komunikácia
  • Kreatívne myslenie
  • Spoľahlivosť
  • Tímová práca
  • Pozitívnosť
  • Time management
  • Motivácia
  • Riešenie problémov
  • Kritické myslenie

Ako rozvíjať mäkké zručnosti

Na rozdiel od naučených tvrdých zručností sú mäkké zručnosti podobné emóciám alebo poznatkom, ktoré umožnújú ľuďom ‚‘‘čítať‘‘ ostatných. Učiť sa ich je oveľa zložitejšie a oveľa ťažšie sa tiež merajú a hodnotia.

Niektoré náborové programy pokrývajú analýzu mäkkých zručností. Môžu ťa teda pýtať na mäkké zručnosti, aby zamestnávatelia vedeli viac informácií o uchádzačovi, čiže odporúčam ich zdôrazniť v životopise.

Zvýraznenie tvojich mäkkých zručností

Keď sa uchádzaš o nové zamestnanie, zvýrazni svoje mäkké zručnosti aj špecifické pracovné zaradenie. Najprv si priprav zoznam mäkkých zručností, ktoré máš a súvisia s pracovnou náplňou.

Zoznam môžeš pridať do svojho životopisu a pridať do sekcie zručností. Skús sa vyhnúť otrepanému výrazu – Flexibilita.

Ďalej si skús vybrať dve, tri mäkké zručnosti, ktoré sú tvoje najsilnejšie a najrelevantnejšie pre pracovnú náplň a pridaj ich do svojho motivačného listu, v ktorom sa môžeš viac priblížiť náborovému pracovníkovi. Nezabudni uviesť dôkaz, ktorý preukazuje, že máš tieto konkrétne schopnosti.

Ktoré z týchto zručnosti získaš na vysokej škole?

Je pravdepobné, že pri navštevovaní vysokej školy si zlepšoval niektoré z vyššie pomenovaných mäkkých zručností. Ak si napríklad komunikoval na dennej báze so študíjnym oddelením, spolužiakmi alebo učiteľmi.

Ak nemáš pracovné skúsenosti a uchádzaš sa o prácu, je dôležité sa na pracovnom pohovore dobre predať. Nie je na škodu spomenúť realizované projekty, v ktorých si určite riešil buď time management, teda nastavovanie zvládnutia projektu, alebo riešiť problém, ktorý nastal pri realizácií.

Je potrebné sa tiež zamyslieť nad mäkkými zručnosťami, ktoré ešte musíš rozvíjať. Napríklad namiesto toho, aby si so spolužiakmi diskutoval o problémoch, ktoré nastali, navrhni riešenie. Ak vidíš, že sa spolužiak trápi, navrhni mu pomoc.

Tlač učebných materiálov

Sprostredkovávame učebné materiály pre vysokoškolských študentov. Dokument ti nízke ceny vytlačíme a zviažeme. Počas roku fungovania sme pomohli v štúdiu viac ako 5000 študentom. Vytlač si s nami.

Ivan Fatrič Ivexprint

Kto je
Ivan Fratrič?

Ivan je študentom marketingovej komunikácie na UK v Bratislave. Od 7 rokov profesionálne plával na reprezentačnej úrovni. Po športovej kariére sa naplno vrhol do štúdia marketingu. Všetky nadobudnuté teoretické poznatky aktuálne aplikuje v projekte IVEX, ktorý spolu s Alexom začali budovať v roku 2019 a ich víziou je inovujúcim spôsobom zlepšiť vysokoškolské prostredie a zľahčiť študentom život pri štúdiu a prepojiť ich s pracovným trhom.

Blog do vrecka

Sleduj novinky

Dostávaj novinky do Whatsapp-u. Rýchly a efektívny prístup ku informáciám.

Zdieľaj blog:
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp

Blog do vrecka

Vedomosti na Whatsapp

Zdieľaj blog:
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp

Podobné články