fbpx
Tím IVEX print - Matúš Jedlička
tlač dokumentov Bratislava

Dúfam, že si užiješ čítanie tohto blog.

Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o novom projekte online knižnice klik sem.

Čo s načatým dňom #1: Správny čas na Digitálnu garáž od Google, alebo ako vylepšiť marketingové skills

Existencia reálneho a online sveta už dávno nie je oddelená. V skutočnosti tieto dva už postupne splynuli a tvoria jeden celok. Celý proces urobila intenzívnejším aktuálna nepriaznivá situácia, kedy sa do virtuálneho a digitálneho priestoru presunuli aj aktivity, ktoré štandardne fungovali na face-to-face báze. Týka sa to zábavy, výkonu práce i vzdelávania. Práve spomínané vzdelávanie úzko súvisí s projektom spoločnosti Google zvaným Digitálna garáž

Čo robiť s načatým dňom? Digitálna garáž je ten správny tip

Podľa renomovaného World Economic Forum existuje 10 hlavných zručností budúcnosti, ktoré budú už za 5 rokov veľmi významné, či priam nevyhnutné na dosiahnutie kariérneho úspechu. Väčší prehľad v oblasti digitálneho priestoru zasahuje do viacerých z nich. Google tak svojimi projektami pomáha vychovávať lídrov budúcnosti po celom svete.  

Na Slovensko prišla Digitálna garáž (ktorá je súčasťou iniciatívy s názvom Pomáhame Slovensku rásť) v lete 2016 a len za prvých 12 mesiacov sa jej kurzov zúčastnilo zhruba 27-tisíc Slovákov a Sloveniek.

Čo sa týka samotného obsahu, ktorým sa projekt zaoberá, ide o databázu školení zameraných na digitálny marketing, ktoré je možno vykonávať úplne zadarmo.

Aktuálne ponúka na výber z 25 kurzov, pokrývajúc bohatú paletu tém od základov tvorby web-stránok či efektívnych spôsobov marketingovej komunikácie cez tipy pre správnu prácu s vyhľadávačmi, sociálnymi sieťami, aplikáciami pre smartfóny, až po e-commerce, základy analýz a rady, ako úspešne pôsobiť na trhoch vo viacerých krajinách.

Jednotlivé kurzy sú rozdelené do tematických lekcií, pričom každá z nich pozostáva z náučného videa, v ktorom sa zrozumiteľne a ilustratívne konkrétna téma vysvetľuje, a končí sa krátkym vedomostným testom, ktorý kreatívnym a interaktívnym spôsobom pomáha nadobudnuté poznatky spracovať. 

Odporúčané zručnosti pre rok 2025

Celému projektu na kredite pridáva aj fakt, že Digitálna garáž vznikla pod konštantným dohľadom odborníkov z prostredia online marketingu a rovnako tak aj expertov na edukačný proces či používateľské prostredie.

Napriek vysoko profesionálnej stavbe však na jej absolvovanie nie je potrebný predchádzajúci styk so skúmanou problematikou, nakoľko sa všetky použité vzdelávacie nástroje vyhýbajú zložitej technickej slovnej zásobe a samozrejmosťou sú aj ľahko pochopiteľné príklady z bežnej praxe. Na druhej strane však úroveň a náročnosť lekcií kontinuálne rastie a tak je tu priestor na seba-obohatenie aj pre nie úplných digitálnych začiatočníkov. 

Osobne som taktiež študentom v rámci Digitálnej garáže. Konkrétne prechádzam kurzom s názvom Základy digitálneho marketingu, ktorý ponúka prístup k nie len elementárnym ale aj rozšíreným poznatkom.

Výhodou tohto kurzu je to, že za jeho úspešné absolvovanie prichádza odmena v podobe oficiálneho certifikátu od Google s neobmedzenou platnosťou, ktorým človek môže dokladovať získané vedomosti. Ďalším pozitívom je aj časová flexibilita, čím myslím možnosť venovať sa kurzom ľubovoľne dlhý čas, s prihliadnutím na vlastné preferované študijné tempo.

Rovnako tak nie je pevne stanovený počet možných opakovaní testu, vďaka čomu odpadá zo študenta nervozita a celkové sústredenie tak ostáva zamerané na naberanie hodnotných zručností. 

Mojou aktuálnou motiváciu nie je ani zvýšenie prosperity vlastnej firmy, ani samovzdelávanie za účelom kariérneho rastu – ide skôr o snahu spojenú s maximálnym využitím priestoru a možností, ktorých nám aktuálna doba poskytuje nevyčísliteľné množstvo.

Digitálna garáž je tak vhodný spôsob ako využiť čas, ktorý by sme za normálnych okolností strávili v dopravnej zápche, v rade na obed alebo pozeraním reklám pred filmom v kine.

Tlač učebných materiálov

Sprostredkovávame učebné materiály pre vysokoškolských študentov. Dokument ti nízke ceny vytlačíme a zviažeme. Počas roku fungovania sme pomohli v štúdiu viac ako 5000 študentom. Vytlač si s nami.

Tím IVEX print - Matúš Jedlička

Kto je
Matúš Jedlička?

Matúš v súčasnosti študuje nemecký program medzinárodného manažmentu na FM UK v Bratislave. Počas svojho štúdia mal možnosť stráviť čas na zahraničnej univerzite v Nemecku, kde prehlboval svoje znalosti v rámci manažmentu i mimo neho. Vášnivý fanúšik športu a rockovej hudby momentálne pracuje ako vyhľadávač talentov v medzinárodnej firme a rád sa angažuje v rozličných projektoch, vďaka čomu získava skúsenosti, ktoré potom ďalej môže zdieľať. Aj preto sa pridal k Ivanovi a Alexovi v písaní blogu.

Blog do vrecka

Sleduj novinky

Dostávaj novinky do Whatsapp-u. Rýchly a efektívny prístup ku informáciám.

Zdieľaj blog:
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp

Blog do vrecka

Vedomosti na Whatsapp

Zdieľaj blog:
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp

Podobné články