Ako napísať Úvod?

ako napísať úvod bakalarskej prace efektivne

Úvod bakalárskej práce sa nachádza medzi obsahom a teoretickou časťou práce. Keďže sa jedná o úvod, autor by v ňom mal spomenúť dôvod prečo si danú zvolil, ako je téma riešená na Slovensku a v zahraničí. Tieto aspekty sú dôležité pre jej relevantnosť. V úvode je ďalej možné zhrhnúť jednotlivé kapitoly,  ktoré práca obsahuje, aby čitateľ nadobudol všeobecný obraz o obsahu a riešených […]

Ako napísať Abstrakt ?

Ako napisat abstrakt

Abstrakt je textové zoskupenie informácií  o odbornej práci. Je naozaj nevyhnutný preto tvorí povinnú časť písania odbornej práce, teda bakalárskej práce, diplomovej práce, seminárnej práce, či inej odbornej publikácie. Ak by sme si chceli v krátkosti zosumarizovať, čo to abstrakt práce vlastne je, dopracujeme sa ku jasnej a výstižnej charakteristiky práce. V novodobom ponímaní si abstrakt práce vieme definovať […]

Ako sa efektívne učiť?

je potrebne si robiť pauzy pri učení

Mnoho študentov je zanechaných na pospas vzdelávacím systémom, o ktorom si niektorí myslia, že je v kríze. Zlepšenie výsledkov vzdelávania a samostatného učenia sa si bude vyžadovať úsilie na mnohých frontoch. Ústredným predpokladom tohto blogu je, že jedna časť riešenia spočíva v pomoci študentom lepšie regulovať svoje učenia pomocou efektívnych metód vzdelávania. Pri učení neexistuje univerzálny – najefektívnejší vzdelávací postup. […]

Mäkké zručnosti nadobudnuté počas vysokej školy

soft skills získane na vysokej škole

Mäkké zručnosti sú netechnické zručnosti, ktoré súviasia s tým, ako pracuješ. Zahŕňajú to, ako komunikuješ so spolužiakmi a učiteľmi, ako riešiš problémy a ako riadiš svoju prácu. Súvisia s tým, ako pracuješ. Medzi mäkké zručnosti patria okrem iného medziľudské schopnosti, komunikačné schopnosti, schopnosť počúvať, riadenia času a empatia. Vďaka kvalitného obsadenia mäkkých zručností môžeš byť úspešnejší v práci a v škole. Náborový pracovníci […]

Pár tipov ako napísať oslnivý životopis

ako napísať vyborny životopis cv

(Na svete je málo vecí stopercentne istých. Určite ale medzi ne patrí fakt, že… ) Prvý dojem môže človek urobiť iba raz, obzvlášť v rámci uchádzania sa o zamestnanie. Preto by sme si mali dať záležať na tom, aby bol čo najkvalitnejší a v pozitívnom zmysle slova zapamätateľný. Budovať sa začína v momente, kedy zareagujeme na zverejnenú pracovnú ponuku a odošleme potenciálnemu […]