fbpx
Tím IVEX print - Alexander Světlík
tlač dokumentov Bratislava

Dúfam, že si užiješ čítanie tohto blog.

Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o novom projekte online knižnice klik sem.

Ako napísať Úvod?

Úvod bakalárskej práce sa nachádza medzi obsahom a teoretickou časťou práce. Keďže sa jedná o úvod, autor by v ňom mal spomenúť dôvod prečo si danú zvolil, ako je téma riešená na Slovensku a v zahraničí. Tieto aspekty sú dôležité pre jej relevantnosť. V úvode je ďalej možné zhrhnúť jednotlivé kapitoly,  ktoré práca obsahuje, aby čitateľ nadobudol všeobecný obraz o obsahu a riešených problematík.

Aké prvky v úvode nesmú chýbať?

Pokiaľ rozpracovávate úvod do bakalárskej práce je potrebné myslieť na to, aby ste spomenuli hlavný cieľ práce a taktiež významné čiastkové ciele. Tieto aspekty sú nevyhnutnou informáciou pre čitateľa, aby si vedel utvoriť základný obraz o prínosu práce. Ďalej pre lepšie objasnenie metodiky je potrebné v stručnosti spomenúť aj postupy, ktoré boli využité na dosiahnutie cieľov práce. T.j. čo bolo predmetom skúmania, či aké boli využité metódy.

Kedy písať úvod práce?

Existuje mnoho názorov na to, kedy začať s písaním úvodu. Všetko závisí od individuálnych charakteristík práce, ale aj od jednotlivca. V prípade, že jednotlivec má jasný prehľad o svojej práci, nakoľko sa v praxi pohybuje v danej problematike, bude jednoduchšie uceliť si myšlienky a sformuľovať ucelený text. Následne môže úvod doupraviť pri záverečných úpravách. Na druhej strane, ak je téma preňho nová a predstavuje výzvu odporúčam formuláciu úvodu presunúť nakoniec a zosumarizovať zvyšok práce.

ako napísať úvod bakalarskej prace efektivne

Príklad na začatie úvodu bakalárskej práce:

Finančná analýza je v dnešnom dynamickom prostredí žiaduca pre všetky spoločnosti na trhu. Predmetom finančnej analýzy sú všetky finančné toky, ktoré sú zaznačené v účtovníctve ľubovoľnej spoločnosti. Výsledkom daného procesu sú prognózy, finančné ukazovatele či detaily o finančnej štruktúre majetku, ktoré slúžia na zostavovanie podnikových cieľov a plánov. Následne, má spoločnosť možnosť ozdraviť alebo pozmeniť nastavenie svojich interných procesov. Nastavenie interných procesov je jeden z najdôležitejších procesov, ktoré musí mať spoločnosť efektívne nastavené. Pri zlyhávaní procesov nastávajú komplikácie, ktoré zabraňujú spoločnosti ďalej rásť, dospievať a následne konkurovať ostatým. Keďže peniaze a čas sú dve najdôležitejšie premenné v podnikaní, je nesmierne dôležité ako sa k ním pristupuje…

…..Nižšie v práci sa zameriame čiastkové výsledky spoločnosti, ich analýzu a následné porovnanie výsledkov, v medzipodnikovom porovnávaní medzi 3 najúspešnejšími retailovými spoločnosťami, za rok 2019…..

Praktické body zhrnuté v odrážkach:

  • Dĺžka: jedna dve normostrany
  • Spomenutie stavu riešenej problematiky na Slovensku a v zahraničí
  • Zosumarizovanie kľúčových kapitol práce
  • V stručnosti spomenúť hlavný a čiastkové ciele
  • Definovať predmet a metódy skúmania

Tlač učebných materiálov

Sprostredkovávame učebné materiály pre vysokoškolských študentov. Dokument ti nízke ceny vytlačíme a zviažeme. Počas roku fungovania sme pomohli v štúdiu viac ako 5000 študentom. Vytlač si s nami.

Tím IVEX print - Alexander Světlík

Kto je
Alex Světlík?

Alex je aktuálne študentom FM UK a Univerzity v Lorraine na programe dvojitého diplomu v medzinárodnom manažmente zameraného na financie. Tak ako jeho pracovný kolega je bývalým vrcholovým športovcom, ktorý sa rozhodol po ukončení kariéry venovať inovačnej činnosti v startupovom prostredí. Spolu s Ivanom založili projekt IVEX, ktorý sa snaží posunúť vzdelávací systém na Slovensku a tak vytvoriť priaznivé podmienky pre budúce generácie študentov.

Blog do vrecka

Sleduj novinky

Dostávaj novinky do Whatsapp-u. Rýchly a efektívny prístup ku informáciám.

Zdieľaj blog:
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Zdieľaj blog:
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp

Blog do vrecka

Vedomosti na Whatsapp

Podobné články