fbpx
Tím IVEX print - Alexander Světlík
tlač dokumentov Bratislava

Dúfam, že si užiješ čítanie tohto blog.

Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o novom projekte online knižnice klik sem.

Ako napísať teoretickú časť bakalárskej práce?

Teoretická časť bakalárskej práce sa sústreďuje vedomostné obsiahnutie danej problematiky. V teoretickej časti treba obsiahnuť riešenú problematiku a následne ju doplniť o teoretické poznatky z rôznych zdrojov. Teoretická časť a empirická časť tvoria jadro práce. Ich pomer by teda mal byť približne vyvážený, pretože to značí o dobrom štruktúrovaní práce. Ak má vaša teoretická časť 15 strán, empirická by sa mala pohybovať v rozsahu 15-19 strán. Táto odchýlka nie je nikde štandardizovaná, ale po konzultácii so školiteľmi som sa dopracoval ku tomuto číslu. Existujú samozrejme prípady, kde sa tento rozsah vzťahovať nebude, ale všetko závisí od individuálnych charakteristík záverečnej práce.

Členenie:

Pri písaní teoretickej práce by ste si mali niekde nanečisto načrtnúť približné rozčlenenie hlavných kapitol. To vám následne pomôže ku formulovaniu rôznych podkapitol a poskytuje lepšiu štrukturalizáciu myšlienok. V teoretickej časti si taktiež treba dávať pozor na vecné priradenie podkapitol a myšlienok ku hlavným kapitolám, nakoľko je to jedna z častí hodnotenia ako oponenta, tak aj školiteľa.

Hodnotenie teoretickej časti
(môže sa líšiť medzi fakultami):

Posúdenie formálnej stránky práce (členenie, jazyková stránka, grafická a estetická úprava):

Ako som už spomenul, členenie je jednou z hodnotených stránok a mimo prehľadnosti, tvorí logickosť vášho diela. Pri jazykovej stránke si treba dávať pozor na formulovanie viet a ich logickosť. Pri písaní dlhej práce, niektorí z nás majú tendenciu sformovať komplikované vety, ktoré strácajú význam, alebo môže nastať chyba pri vyskloňovaní slova. Pri grafickej a estetickej úpravy teoretickej časti hodnotitelia prihliadajú na osobný dojem z vašej práce.

Posúdenie úrovne spracovania teoretickej časti:

Táto časť sa venuje obsahovej stránke vašej teoretickej časti. Je nesmierne dôležité poskytovať vecné informácie, ktoré určitým spôsobom súvisia s problematikou práce. Netreba sa spoliehať iba na kvantitu, teda naplnenie normostrán, ale aj na kvalitu. Dobre vysvetlené vecné informácie vtiahnu čitateľa/hodnotiteľa do deju a z toho plynie väčšia šanca na úspech.

Príklad na rozčlenenie teoretickej časti:

Tlač učebných materiálov

Sprostredkovávame učebné materiály pre vysokoškolských študentov. Dokument ti nízke ceny vytlačíme a zviažeme. Počas roku fungovania sme pomohli v štúdiu viac ako 5000 študentom. Vytlač si s nami.

Tím IVEX print - Alexander Světlík

Kto je
Alex Světlík?

Alex je aktuálne študentom FM UK a Univerzity v Lorraine na programe dvojitého diplomu v medzinárodnom manažmente zameraného na financie. Tak ako jeho pracovný kolega je bývalým vrcholovým športovcom, ktorý sa rozhodol po ukončení kariéry venovať inovačnej činnosti v startupovom prostredí. Spolu s Ivanom založili projekt IVEX, ktorý sa snaží posunúť vzdelávací systém na Slovensku a tak vytvoriť priaznivé podmienky pre budúce generácie študentov.

Blog do vrecka

Sleduj novinky

Dostávaj novinky do Whatsapp-u. Rýchly a efektívny prístup ku informáciám.

Zdieľaj blog:
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Zdieľaj blog:
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp

Blog do vrecka

Vedomosti na Whatsapp

Podobné články