fbpx
tím ivexprint
tlač dokumentov Bratislava

Dúfam, že si užiješ čítanie tohto blog.

Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o novom projekte online knižnice klik sem.

Ako písať bakalársku prácu

Písanie bakalárskych prác je nevyhnutnosťou väčšiny študentov v bakalárskom ročníku. Návod na písanie bakalárskej práce je viac menej individuálny. Niektorí študenti preferujú začať teoretickou časťou, iní zas úvodom, kde majú možnosť zoštruktúrovať si svoje myšlienky. Nejeden z vás už mal dočinenia s písaním seminárnych prác a podobným spôsobom sa tak deje aj pri bakalárkach. Spoločne si prejdeme časť po časti a v závere vám poskytneme výhodnú alternatívu, kde si sprostredkovať tlač bakalárskej práce.

Ako napísať Abstrakt?

Abstrakt bakalárskej práce je krátke zosumarizovanie jednotlivých kapitol. Je dôležité myslieť na to, že abstrakt musí byť napísaný ako keby sa ku vašej práci vyjadrovala cudzia osoba. Dajte si na ňom záležať, pretože pred obhajobou si komisia zvyčajne stihne prečítať abstrakt s úvodom a záverom.

Ako napísať predhovor?

V predhovore uvádzate jednotlivé motivácie a dôvody, prečo ste sa začali venovať konkrétnej problematike. Ďalej je veľmi vhodné uviesť taktiež všeobecné charakteristiky práce, spoločenský kontext, či v stručnej forme vystihnúť stav riešenia problematiky v zahraničí, v domácom kontexte alebo v praxi.

Ako napísať úvod?

Úvod bakalárskej práce treba napísať v autorskom pluráli teda 1. os množného čísla(ďalej v ňom treba postupovať aj naďalej). V úvode je potrebné vystihnúť problematiku, sumarizáciu najdôležitejších prvkov a stav riešenia v praxi.

Ako napísať teoretickú časť?

V teoretickej časti bakalárskej práce sa treba zamerať na obsiahnutie teoretickej hladiny hlavných problematík, ktoré v práci riešite. Je dobré zosumarizovať si literatúru, z ktorej budete čerpať, pretože je vyžadovaných viacero publikácii, ktoré budú uvedené v zdrojoch.

ako napisat bakalarku

Ako poňať hlavné a čiastkové ciele práce?

Pri ponímaní hlavného cieľu práce treba myslieť na hodnotu, ktorú chcete aby práca priniesla. Názov témy je veľa krát všeobecné hľadisko, z ktoré je možné usúdiť viacero východísk. Vyčleňte si čas, sadnite si k tomu a zamerajte sa na čo najoriginálnejší output. Predsa len, tých bakalárskych prác je v systéme veľmi veľa a komisia má taktiež za sebou mnoho preskúšaní. Vyberte ten najoriginálnejší cieľ a tie ľahšie, alebo menej originálne, začleňte do čiastkových.

Ako poňať metodológiu bakalárskej práce?

Metodológia práce v samotnej podstate vystihuje spôsob spracovania a písania. Určenie metodiky závisí od zamerania daného odboru. Medzi najzakladanejšie postupy členíme: Analógia, Analýza, Syntéza, Porovnanie a Pozorovanie.

Ako napísať praktickú časť?

V praktickej časti práce využívate konkrétne zvolenú metodiku, rozpracovávanie a opisovanie výsledkov skúmania. Na to, aby ste sa dopracovali ku prehľadným výsledkom, ktoré budú jasné aj pre nezainteresovanú osobu, odporúčam využívať tabuľky a grafy. Pri týchto ilustračných pomôckach si treba dávať pozor na zvolenie relevantných premenných, aby nedošlo ku skresleniu pohľadu na vec.

Ako napisat bakalarsku pracu

Ako napísať záver?

V závere ide o prehľadné zosumarizovanie výsledkov skúmania a formovanie východísk, ktoré ste priniesli do praxe. Myslite na to, že výsledky práce nerozpisujte podrobne, keďže na to slúži praktická časť. Ak ich výsledky zaujmú, majú možnosť sa k nim vrátiť. V praxi je dosť možné, že komisia bude naň klásť veľký dôraz, pretože nebude mať dostatok času na preštudovanie celej vašej práce za účasti veľkého počtu študentov pri obhajobe. V prípade, že sa vám nejaké hypotézy nepodarili naplniť nebojte sa ich tam spomenúť, pretože vyvrátenie hypotézy má taktiež výpovednú hodnotu, ako jej potvrdenie.

Tlač učebných materiálov

Sprostredkovávame učebné materiály pre vysokoškolských študentov. Dokument ti nízke ceny vytlačíme a zviažeme. Počas roku fungovania sme pomohli v štúdiu viac ako 5000 študentom. Vytlač si s nami.

Alexander Svetlík Iveprint

Kto je
Alex Světlík?

Alex je aktuálne študentom FM UK a Univerzity v Lorraine na programe dvojitého diplomu v medzinárodnom manažmente zameraného na financie. Tak ako jeho pracovný kolega je bývalým vrcholovým športovcom, ktorý sa rozhodol po ukončení kariéry venovať inovačnej činnosti v startupovom prostredí. Spolu s Ivanom založili projekt IVEX, ktorý sa snaží posunúť vzdelávací systém na Slovensku a tak vytvoriť priaznivé podmienky pre budúce generácie študentov.

Blog do vrecka

Sleduj novinky

Dostávaj novinky do Whatsapp-u. Rýchly a efektívny prístup ku informáciám.

Zdieľaj blog:
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Zdieľaj blog:
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp

Blog do vrecka

Vedomosti na Whatsapp

Podobné články